Om Fungera Mera

Fungera Mera är ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden och som drivs av DHS i Helsingborg i samarbete med DHR, FUB, HISO, Vård- och omsorgsförvaltningen, Fritid Helsingborg och RF SISU Skåne.

Projektets syfte är att öppna upp fler möjligheter till idrott och rörelseglädje för människor med funktionsnedsättning. Detta genom att genom att stödja, stimulera samt utbilda föreningar kring inkludering av personer med funktionsnedsättning sin verksamhet.

Målsättning är att skapa ett rikt och brett utbud av aktiviteter där alla med någon form av funktionsnedsättning kan hitta en aktivitet som de tycker är kul och som de trivs med. Fungera Mera vill här utgöra en bro mellan deltagare och föreningsliv. Projektet vill även medverka till att erbjuda aktiviteter utanför föreningslivet på till exempel gym eller andra träningsanläggningar.