Testa olika idrotter med DHR

DHR har 9 januari till 13 mars bokat in ett antal aktiviteter på Olympiahallen som du under 10 söndagar mellan kl. 13.00 -15.00 gratis kan prova på. Varje pass varar en timme och ledare finns på plats som instruktörer. 

 De aktiviteter som erbjuds är: padel, badminton, golf i simulator och bocia

Följande söndagar gäller: 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/13.

Du kan anmäla dig till en eller flera söndagar och till högst två idrotter per gång.

Deltagarantalet är begränsat och föranmälan krävs där först till kvarn gäller.
Mer information får du i samband med anmälan som görs till:

fungeramera@dhshelsingborg.se

I anmälan anger du:

Den idrott eller idrotter som du vill testa.

Dag eller dagar samt vilken tid du vil delta (13-14 eller 14-15).

Om ditt deltagande är kopplat till några särskilda behov så ange även detta.