projektets syfte

Fungera Mera vill medverka till att:

  • Öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning att delta i idrottsaktiviteter i Helsingborg.
  • Stötta personer med funktionsnedsättning att prova olika idrotter samt lotsa de som vill fortsätta med en särskild idrott till idrottsföreningar.
  • Erbjuda föreningslivet utbildning i hur de kan anpassa sin verksamhet får målgruppen.