Styrgrupp

Fungera Mera har en styrgrupp som omfattas av en bred kompetens och har tillsammans ett brett nätverk. Därmed är är styrgruppen en viktigt del i projektets arbete och utveckling.

I styrgruppen för Fungera Mera består av:

Projektledaren för Fungera Mera
DHS Helsingborg
FUB i Helsingborg
DHR i Helsingborg
Helsingborgs Idrottens Samorganisation (HISO)
Fritid Helsingborg
Vård- och omsorgsförvaltningen
RF SISU Skåne

Styrgruppen sammanträder minst en gång i månaden.